FUJIMAE BIANCO OSU COMPETIZIONE KYOKUSHINKAI. GI. KARATE 523afkfdp41684-Abbigliamento